Belos buldrer retning Langesundsbukta. Maskinkraften er lik en muskelbunts. Vinsjene sterke som stål. Den sterke sjøtraktorens jobb er å få farlig last vel i havn i en av Telemarks kystperler. 

SKJÆR OG SMALT: Maskinsjef Arild Kristiansen (nærmest) og kaptein Henrik Domre passer på at gasstankeren Odin holder beste kurs mot Rafnes.

Telemarkskysten med Brevik, Langesund, Porsgrunn, Skien og Stathelle lyser sommerlig med sine sjarmerende sørlandshus, svaberg og mild sjøbris. Dette er også et av Norges tyngste industriområder for petrokjemisk industri. 

Tungindustri

PETROKJEMISK INDUSTRI: Grenland havn kan motta skip på opptil 150 000 brutto tonnasje (BT) og er tilrettelagt med RoRo og LoLo forbindelser til Europa. Her Herøya med Dypvannskaia Porsgrunn.

Grenland, med Langesundsfjorden, Eidangerfjorden, Breviksfjorden og Frierfjorden. Her ligger industrigiganter som prosessbedriftene Ineos, Eramet, Yara, Norsk Hydro, Herøya Industripark og Norcem. Bare på Herøya er det cirka 2500 arbeidsplasser.  

Klokka har så vidt passert åtte på morgenen og Belos skal allerede ut på sitt tredje oppdrag denne dagen. Gasstankeren Odin ligger på vent i Langesundsbukta.  

Om bord er det 38.000 kubikkmeter propan/butan transportert sjøveien fra Kårstø-anlegget ved Haugesund. Gassen om bord er fra Åsgard og andre felt i Norskehavet, transportert gjennom rørledning, og prosessert for salg. Gassen skal nå leveres et av verdens tredje største kjemikalieprodusenter, Ineos på Rafnes, som har et av 64 fabrikksteder i 14 land. 

Losen bestemmer

LOSTRANSPORT: Med mange losoppdrag og tett program for losbåten, som er stasjonert i Langesund, er en av oppgavene å ta med los Tom Tomassen tilbake.

Det er losplikt i skipsleden og en del fartøy må derfor ha taubåtassistanse. Det er skipets last og størrelse som avgjør sikkerhetsnivået. I samarbeid med slepebåten Balder og los Tom Tomassen skal mannskapet på Belos eskortere den 180 meter lange gasstankeren Odin fra Langesundsbukta til havn på Rafnes vi Frierfjorden. Størrelsen og lasten om bord tilsier at dette er et tobåtersoppdrag.

– En til to ganger per toukersskift kommer det båter av denne størrelsen, forteller Henrik Domre, kaptein på Belos. 

Losen er allerede om bord på Odin og slepebåten Balder fester trossen fra baugen. Belos ligger akterut og holder styringen. I et eskorteoppdrag er slepebåten underlagt losen og oppdraget er i henhold til prosedyrer.  

Det er tidlig sommer og fortsatt rolig med fritidsbåttrafikken på fjorden. Mannskapet forteller at ikke alle fritidsbåteiere forstår hvor raskt slepingen egentlig foregår. Det hender noen krysser rett foran baugen. Å bremse opp en tankbåt i ca. ti knops fart og nesten 30 tusen dødvekttonn tar tid.

– Det hender losen må bruke fløyta for å signalisere at vi kommer, forteller Henrik.

Farvannet frem til Rafnes har flere utfordringer. Blant annet skal trange farleder og grunner passeres. Tidevannet og vannføringen fra Skiensvassdraget avgjør strømforholdene i Breviksstrømmen, som er 55 meter på det dypeste og det trangeste og grunneste partiet for innseiling til havnene i Grenland. Tidligere hadde farleden en uheldig S-form som krevde god lokalkunnskap om strømningsforholdene og dybdeforholdene. For å gjøre denne lettere ble den utvidet i 2008-2010. Da utvidet og rettet Kystverket farleden ved sprenging. Dybden økte da fra 11 til 15 meter. Odins dybde var ti meter med last. 

Team Belos

TEAM: Kaptein Henrik Domre imponeres av det flotte maskinrommet, mens maskinsjef Arild Kristiansen er på «hjemmebane».

Om bord stortrives mannskapet, matros Frank-André Hjelm, maskinsjef Arild Kristiansen og kaptein Henrik Domre. Til sammen har de mange års fartstid. De har hver sine oppgaver i Buksér og Berging (BB) og samarbeider godt om å gjøre eskorteoppdraget trygt og sikkert. 

Arild eldstemann har vært maskinsjef om bord siden 2002 og bosatt i Tønsberg kommune. Han har tidligere seilt world wide i et av verdens største rederier, Bergesen d.y og begynte i BB i 1998. Siden har han vært fast stasjonert på Belos siden 2002. Arild trives om bord og som sjef for maskindepartementet. Fritiden brukes gjerne til bok eller til fots på trivelige turstier ved Brevik. 

– Det er mange ansatte i BB som har fått gullklokke for lang og tro tjeneste, forteller Arild.

Han er usikker om han selv vil rekke å motta hedersbetegnelsen etter 25 år, før han selv går over i pensjonistenes rekker. 

– Det skal i hvert fall ikke være langt unna, sier han, og vil da kunne føye seg i rekken av mange trivelige og trofaste kolleger.    

Henrik veksler mellom egen bedrift i løfteutstyr og som tilkallingsvikar.

– Dette er en spennende og utfordrende jobb, og jeg har trives godt om bord, sier Henrik, og trives med både biler og båter.

Han har tidligere vært fast ansatt i rederiet, men valgte å bygge videre på familiebedriften Eurolift i Fredrikstad. Der er han altmuligmann i kranbilbyggefirmaet som drives sammen med sin far, og han er ekstra fornøyd for ekstravakter i BB. Også for å holde kontakte med miljøet. 

– Kapteinjobben på Belos er utfordrende og en god avveksling fra kranbilbyggingen, sier han.  

BB-trivsel

STANDARD: Ingen klager på maten om bord! Etter mange timers jobb er matlysten på topp for Henrik Domre, maskinsjef Arild Kristiansen, kokk Frank-André Hjelm og flåtesjef Stig Amundsen.

Frank-André er yngstemann og overbevist om at han har den beste jobben ombord. Han er matros og altmuligmann, sjef på dekket, sjef i byssa, og holder det rent og pent rundt seg selv og de andre.  

– Etter jeg begynte i BB er jeg blitt ganske god på å lage mat, sier han. 

De andre er fornøyd.  

– Frank-André er flink – også ved grytene, sier de.  

Med to småbarn hjemme i Stokke vet han at det kreves ekstra innsats av kona Linda den tiden han er på jobb.   

– Jeg setter veldig stor pris på at hun stiller opp slik at jeg kan fortsette på Belos, sier han.

Stig Amundsen, flåtesjef og ansvarlig for 14 fartøy i BB-familien, har tatt turen til Brevik denne dagen. Fartøyinspeksjoner og prat med mannskapet er en del av jobben hans.  Han er selv utdannet maskinist, men lot seg friste av landbasert jobb etter 15 år utenriks. 

– Faren min, Geir Amundsen, rakk å jobbe 37 år i BB før han ble pensjonist. Jeg regnet det som et signal på at jeg gikk en trygg og trivelig arbeidsplass i møte, sier han fornøyd. 

 

Fakta om Belos

 

Type: Fin First Voith Tractor

Byggeår: 1999

Styrekraft ved 10 knops fart: 87 tonn

Bruttoregistertonn: 436 BRT

Dimensjoner: 32,40 m (lengde), 11,50 m (bredde), 4,80 (dybde)

Fart: 14,2 knop

Maskin: 2 x Deutz SBV 8M 628
                4.159 bhp totalt

Type: Fin First Voith Tractor

Propulsjon: 2 x Voith 26G II/195

Slepevinsj: 72 t trekkraft, 132 t bremsekraft

Dekksutstyr: Forward tugger vinsj 8/50 t

Kran: 22 tm