Samtaler. Sanseinntrykk.
Stillhet. Skriving.

Som frilansjournalist og fotograf har jeg mer enn 20 års erfaring fra norsk medielandskap, privat næringsliv og offentlige instanser. Jeg har levert tekst og foto til aviser, fagpresse, Internett, bøker, organisasjoner og byråer. De siste årene jeg i hovedsak vært tilknyttet maritim næring, med blant annet reportasjer og nyhetsstoff fra offshoreserviceflåten, oppdrettsnæringen, fiskeflåten, ferger og hurtigbåter, lokalfart, og utenriks.     

Gjennom min fartstid som journalist og redaktør har jeg møtt flotte og fine mennesker fra alle samfunnslag, kvinner og menn, barn og unge, lykkelige og ulykkelige, syke og friske, sinte og blide, Jørgen Hattemaker og Kong Salomon. Felles for menneskemøtene er at alle har en historie, enten om det er egne synspunkter, klokskap, kunnskap, eller livserfaring. Alle har noe å fortelle. Alle har noe å formidle.   

Målet for mitt arbeid er å videreformidle essensen og budskapet fra samtalene, finne gode vinklinger og sy det hele sammen til en velformulert journalistisk tekst med fotografier som kan stå alene, uten ord.  

Jeg bodde mine første år i Oslo og flyttet til Tønsberg ved skolestart. Etter videregående skole studerte jeg informatikk (IT) og bedriftsøkonomi, og senere fag innen prosjektledelse og journalistikk.  

Yrkesveien startet tidlig på 80-tallet ved Exxon Slagenraffineriet som it-operatør. Da Tønsbergs Blad søkte frilansere, fant jeg meg fort til rette. Det var morsomme, fine og lærerike år. Ved inngangen til 2000 etablerte jeg enkeltmannsforetak og jobbet i hovedsak for svenske byråer, som tidlig startet med temabilag, altså innholdsproduksjon. Jeg var redaktør for cirka 60 bilag med utgivelser i hovedsak Aftenposten, Dagens Næringsliv og Dagbladet. Fra 2010 har jeg jobbet innenfor maritim næring med arbeidslivssaker, politikk og nyhetsstoff, med reportasjer innenfor tekniske landbaserte yrker og maritim sektor.   

Jeg er aktiv havpadler og sertifisert aktivitetsleder «Hav» gjennom Norsk Padleforbund og YTT 50 hour yin yoga-kurs. Ta kontakt for intro- og grunnkurs havkajakk.

Jeg er medlem av Norsk Journalistlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.